Дем алуу анестезиясы

  • Silicone breathing circuit

    Силикон дем алуу схемасы

    Хирургиялык бейтаптарды анестезия же кычкылтек менен камсыздоо үчүн жасалма дем алуу каналын түзүү үчүн наркоз аппараты жана вентилятор менен бирге колдонулат.